axər


axər
ə. 1) başqa, özgə; 2) axır, son

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.